Home /

Duurzame energiewinning

 

De Noordzee biedt niet alleen een rijkdom aan olie en gas, maar het is ook een gebied dat een grote bijdrage kan leveren aan de productie van duurzame energie. Duurzame energie zal in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen. De hoeveelheid fossiele brandstoffen is immers niet oneindig en we moeten proberen om minder broeikasgas uit te stoten.

Doelstellingen Nederland
Het kabinet heeft zich als doel gesteld om ervoor te zorgen dat zestien procent van alle energie in 2020 wordt opgewekt als duurzame energie. In het jaar 2050 wil het kabinet zelfs dat alle energie duurzaam is. Er zal dus steeds meer duurzame energie moeten worden geproduceerd en de Noordzee zal bij de productie van duurzame energie waarschijnlijk een belangrijke rol gaan spelen.

Clean energy powerplant

Windmolenpark
De eerste optie die de Noordzee biedt voor het opwekken van duurzame energie is het plaatsen van windmolenparken. Er zijn op dit moment al enkele windmolenparken die in gebruik zijn en in de komende jaren zullen steeds meer windmolenparken in de Noordzee worden gebouwd en in gebruik worden genomen.

Biomassa
Een andere manier waarop de Noordzee de komende jaren waarschijnlijk een grote bijdrage zal leveren aan de hoeveelheid duurzame energie, is het gebruik van biomassa. De Noordzee is immers erg groot en grond op zee is een stuk goedkoper dan grond aan land. Het is dus een ideale plek om biomassa te kweken en die biomassa kan later worden gebruikt om verstookt te worden in onze kolencentrales.