Home /

Over

 

Mscoffshore is een website die begin 2013 is opgericht en meer informatie geeft over offshore-werkzaamheden in Nederland en andere Europese landen die aan de Noordzee liggen.

Doel
We willen op deze website vooral informatie aanbieden voor mensen die in het bezit zijn van een Master of Science-titel (MSc) en die geïnteresseerd zijn in offshore-activiteiten en –werkzaamheden. We willen hogeropgeleide bovendien helpen om met elkaar in contact te komen en er zal daarom ook een platform ontwikkeld worden waarmee eenvoudig met andere gebruikers van de website contact kan worden opgenomen.

Offshore in werking

Offshore in werking

Informatie
Je vindt op dit moment algemene informatie over offshore-activiteiten in Nederland en duurzame energiewinning op zee, maar in de toekomst zullen we uiteraard meer informatie toevoegen en daarbij wat dieper op zaken ingaan en gedetailleerdere en wetenschappelijke informatie geven.

Daarnaast willen we in de toekomst ook proberen om vacatures voor offshore-werkzaamheden op de website aan te bieden, zodat mensen die offshore aan de slag willen hier niet alleen terecht kunnen voor het laatste nieuws en informatie, maar ook voor het vinden van een job.