Home / Nieuws /

Stijgende omzet toeleveranciers

 

1810_grafiek.jpg-200x150Volgens onderzoek van Ernst & Young hebben Nederlandse toeleveranciers in de gas- en olieindustrie meer omzet gerealiseerd dan men vooraf had verwacht. 2012 was dus een positief jaar, en naar verwachting zal de omzetstijging zich ook in 2013 doorzetten.

55% van de leveranciers zag haar omzet stijgen t.o.v. het jaar daarvoor. Gezien de huidige crisis is dit een opvallende ontwikkeling. De stijging is ontstaan door de blijvende vraag naar energie. Fossiele brandstoffen behoren tot het dagelijkse gebruik van velen in het dagelijkse leven. Hierdoor blijft het een aantrekkelijk marktgebied.

Voor 2013 verwacht men dat 65% van de toeleveranciers meer omzet zal gaan genereren. Daarnaast zal 62% meer orders ontvangen. De huidige stabiele olieprijs ligt hieraan ten grondslag. Verder zal er in 2013 meer focus komen te liggen op efficiëntie, kostenbeheersing, nieuwe markten, risicomanagement en acquisitie.

Opvallend zijn de investeringen die zullen worden gedaan. Met name Nederland, VS, Brazilië, Duitsland en Engeland worden genoemd, terwijl uit internationale studies blijkt dat Azië een grote bron is. Wordt vervolgd.